ΠΕΡΙΚΕΝΤΡΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Το φροντιστήριο μας παρέχει στους μαθητές του 2 τεστ που θα τους βοηθήσουν στο να επιλέξουν σωστά το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν.
Το Άριστον Τεστ και το Διάκρισης Σπουδών.

Στα φροντιστήρια Περίκεντρο γίνεται Επαγγελματικός Προσανατολισμός με χαρακτήρα συμβουλευτικό και στόχο να βοηθήσει τον υποψήφιο να επιλέξει:

» Ποιο είναι το επάγγελμα που του ταιριάζει και μπορεί να ασκήσει με επιτυχία

ariston-test

»Ποιες σχολές οδηγούν στα επαγγέλματα που ταιριάζουν στον υποψήφιο

»Ποιες είναι οι προοπτικές αυτών των επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας

»Πώς θα συμπληρώσει αποτελεσματικά το μηχανογραφικό του δελτίο

Tο ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ Σπουδών αποτελεί το πρώτο αυτοματοποιημένο πρόγραμμα, που δεν υπολογίζει απλά τα μόρια των υποψηφίων για τα Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. αλλά ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ το μηχανογραφικό τους δελτίο, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, τις επιδόσεις τους, τις αναμενόμενες βάσεις, τις προτιμήσεις τους ανά πόλη, τα προγράμματα σπουδών κάθε σχολής, τις προοπτικές στην Ελληνική αγορά εργασίας των αντιστοίχων επαγγελμάτων, τις ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντά τους.

Το ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ Σπουδών δίνει το προνόμιο στους μαθητές να έχουν άμεσες απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, όπως είναι η επιλογή κατεύθυνσης, επιστημονικών πεδίων, πληροφορίες για τα επαγγέλματα, τα ειδικά μαθήματα, τις υποτροφίες, τις σπουδές σε άλλες χώρες κ.λ.π.

Το ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ Σπουδών μπορεί να δώσει επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, που αφορούν το χώρο της εκπαίδευσης αλλά και της αγοράς εργασίας στην πατρίδα μας.